Blasters
Picades de gats
Com es fan les pestanyes dels gats? Maneres i signes d'infecció.
Voyoedy en conillets d'índies
Hi ha menjadors en conillets d'índies? Descripció de paràsits, formes i símptomes de la infecció.
Bleachers de gossos
Quines són les pestanyes perilloses als gossos. Signes d'infecció i mètodes de lluita.
Vaques Voyoyed
Com es fan les sangoneres a les vaques. Els símptomes de la infecció de l'animal i els mètodes de tractament.
Persones viatjades
Hi ha pestanyes en els humans? El que semblen els paràsits i el perill que suposen.

Blasters

Tota la informació que us interessa de l’atac!

Formulari de comentaris
Detector de blocs d'anuncis

Bugs de llit

Les paneroles

Puces